C++’ta Kontrol Yapıları (if-else, switch-case, döngüler)

if-else yapısı, program akışındaki kararların alınmasında kullanılan bir kontrol yapıdır. Bu yapı sayesinde, belirli koşulların sağlanıp sağlanmadığına göre farklı kod blokları çalıştırılabilir. Örneğin, aşağıdaki örnekte kullanıcının yaşını kontrol eden bir program yazalım: #include <iostream> using namespace std; int main() { int yas; cout << “Lütfen yaşınızı giriniz: “; cin >> yas; if(yas >= 18) { …