C++’ta Operatörler

C++ dilinde operatörler, değişkenler ve ifadeler üzerinde işlem yapmak için kullanılan özel sembollerdir. C++ dilinde birçok farklı operatör bulunur ve her biri belirli bir işlevi vardır. Aritmetik Operatörler: C++ dilinde en yaygın kullanılan operatörler aritmetik operatörlerdir. Bunlar; toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve mod alma (%) işlemlerini gerçekleştirirler. Aşağıdaki örnek kod bloğu, …