C++ ile Kelime Tahmin Oyunu

Bu kodda, string veri tipini kullanarak oyun için bir kelime listesi oluşturuyoruz. srand() fonksiyonunu kullanarak rastgele sayı üretmek için bir random tohumu ayarlıyoruz. Ardından, rand() % 5 fonksiyonunu kullanarak kelime listesinden rastgele bir kelime seçiyoruz. Oyunda kullanıcının tahmin etmesi gereken kelimenin uzunluğunu alıyor ve yerine konacak tireleri oluşturuyoruz. Daha sonra, kullanıcının girdiği harfleri kontrol ederek …