Python

Python’da Veri Yapıları

Python programlama dilinde, veri yapıları, verilerin depolanması, işlenmesi ve yönetilmesi için kullanılır. Python’da yaygın olarak kullanılan veri yapıları arasında liste, demet, sözlük ve küme yer alır.

Listeler

Python’daki listeler, birçok farklı veri tipini aynı listede saklamak için kullanılır. Listeler, köşeli parantezler içinde oluşturulur ve elemanlar virgülle ayrılır. Aşağıdaki örnekte, farklı veri tiplerini içeren bir liste oluşturulmuştur:

Copy Codeliste = ["Merhaba", 123, 4.56, True]

Listelerdeki elemanlara indeks numaralarıyla erişilebilir. İndeks numaraları sıfırdan başlar. Aşağıdaki örnekte, “liste” adlı listenin ilk elemanına erişilmektedir:

Copy Codeilk_eleman = liste[0]

Demetler

Python’daki demetler, listelere benzer ancak elemanları değiştirilemez. Demetler, normal parantezler içinde oluşturulur ve elemanlar virgülle ayrılır. Aşağıdaki örnekte, bir demet oluşturulmuştur:

demet = ("Merhaba", 123, 4.56, True)

Demetlerdeki elemanlara da indeks numaralarıyla erişilebilir.

Sözlükler

Python’daki sözlükler, anahtar-değer çiftleri şeklinde veri saklar. Sözlükler, süslü parantezler içinde oluşturulur ve anahtarlar ile değerler arasında iki nokta kullanılır. Aşağıdaki örnekte, bir sözlük oluşturulmuştur:

sozluk = {"anahtar1": "deger1", "anahtar2": 123, "anahtar3": True}

Sözlüklerdeki değerlere, anahtarlara göre erişilir. Aşağıdaki örnekte, “anahtar1” adlı anahtarın karşılık gelen değeri alınmaktadır:

deger = sozluk["anahtar1"]

Kümeler

Python’daki kümeler, benzersiz elemanları içeren sırasız bir veri yapısıdır. Kümeler, süslü parantezler veya set() fonksiyonu kullanılarak oluşturulabilir. Aşağıdaki örnekte, bir küme oluşturulmuştur:

kume = {"Merhaba", 123, 4.56, True}

Kümelerdeki elemanlara doğrudan erişilemez. Ancak, elemanların varlığı kontrol edilebilir. Aşağıdaki örnekte, “Merhaba” adlı elemanın kümede olup olmadığı kontrol edilmektedir:

if "Merhaba" in kume:
    print("Merhaba kümede var.")

Python’daki veri yapıları, programlama projelerinde yoğun olarak kullanılır ve birçok farklı ihtiyaca yönelik olarak kullanılabilir. Veri yapılarının doğru şekilde kullanılması, kodun daha okunaklı ve performanslı olmasını sağlar.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir