Python

Python’da SQLite Kullanımı

SQLite veritabanı yönetim sistemi, kullanımı kolay ve ücretsiz bir veritabanıdır. Python, SQLite verilerine erişmek için dahili bir modül olan sqlite3’ü içerir.

sqlite3 modülü, SQLite veritabanı dosyalarına bağlantı kurmanızı, veri sorgulamanızı ve değiştirmenizi sağlar. Bu modül, verilerin işlenmesi için gerekli olan tüm SQL komutlarını destekler.

SQLite veritabanı oluşturma:

Aşağıdaki örnek, yeni bir SQLite veritabanı oluşturur, “musteri” adlı bir tablo ekler ve tabloya müşteri bilgileri ekler:

import sqlite3

conn = sqlite3.connect('veritabani.db')
c = conn.cursor()

c.execute('''CREATE TABLE musteri
             (ad text, soyad text, telefon text)''')

c.execute("INSERT INTO musteri VALUES ('Ahmet', 'Yilmaz', '5551234')")
c.execute("INSERT INTO musteri VALUES ('Mehmet', 'Kaya', '5555678')")

conn.commit()
conn.close()

Bu kod örneği, yeni bir SQLite veritabanı oluşturur ve “musteri” adlı bir tablo oluşturur. Tablo alanları ad, soyad ve telefon numarasından oluşur. Daha sonra, “execute()” yöntemi ile iki adet müşteri verisi eklenir.

Verilerin kaydedilmesi için “commit()” yöntemi kullanılır ve son olarak “close()” yöntemi kullanılarak veritabanı bağlantısı kapatılır.

SQLite verilerine erişim:

Aşağıdaki örnek, “musteri” adlı tablodan verileri alır ve ekrana yazdırır:

import sqlite3

conn = sqlite3.connect('veritabani.db')
c = conn.cursor()

c.execute("SELECT * FROM musteri")

for row in c.fetchall():
    print(row)

conn.close()

Bu kod örneği, “connect()” yöntemi kullanılarak “veritabani.db” adlı SQLite veritabanına bağlanır. Daha sonra, “execute()” yöntemi ile “musteri” adlı tablodan tüm veriler alınarak, for döngüsü ile tüm satırlar ekrana yazdırılır.

SQLite verilerinin filtelenmesi:

Aşağıdaki örnek, “musteri” adlı tablodan sadece belirli koşulları sağlayan verileri alır ve ekrana yazdırır:

import sqlite3

conn = sqlite3.connect('veritabani.db')
c = conn.cursor()

c.execute("SELECT * FROM musteri WHERE ad='Ahmet'")

for row in c.fetchall():
    print(row)

conn.close()

Bu kod örneği, “WHERE” komutu kullanılarak sadece “ad” sütununda “Ahmet” değerleri olan verileri seçmektedir.

Python’un dahili sqlite3 modülü sayesinde, SQLite veritabanı işlemleri kolayca yapılabilir. Bu modül, verilerin kaydedilmesi, sorgulanması ve filtrelenmesi gibi işlemler için SQL komutlarını destekler.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir