Python

Python’da Nesne Tabanlı Programlama: (Sınıflar)

Python programlama dilinde, sınıflar nesne tabanlı programlamanın temel birimidir. Sınıflar, verileri ve işlevleri bir arada tutarak, tekrar kullanılabilir, modüler ve daha organized kod yazmanızı sağlar.

Sınıflar, “class” anahtar kelimesi ile tanımlanır. Bir sınıf, özellikler (attributes) ve yöntemler (methods) içerir. Özellikler, sınıfa ait olan değişkenlerdir ve bir nesnenin durumunu belirleyen değerlerdir. Yöntemler ise, sınıfta tanımlanan fonksiyonlardır ve nesneler üzerinde işlemleri gerçekleştirirler.

Örneğin, aşağıdaki gibi bir Sınıf tanımlayabiliriz:

class Calisan:
  def __init__(self, ad, maas):
    self.ad = ad
    self.maas = maas

  def bilgi_ver(self):
    print("Ad:", self.ad)
    print("Maaş:", self.maas)

  def zam_yap(self, yuzde):
    self.maas *= 1 + yuzde / 100

Burada “Calisan” adında bir sınıf tanımladık. Bu sınıf, iki özelliği vardır: “ad” ve “maas”. Ayrıca, “bilgi_ver()” adında bir yöntem ve “zam_yap()” adında bir yöntem de tanımlanmıştır.

init()” yöntemi, bir sınıfın başlatıcı yöntemidir. Bu yöntem, bir nesne oluşturulduğunda otomatik olarak çağrılır ve ilgili özellikleri atar.

“bilgi_ver()” yöntemi, sınıfa ait olan özellikleri ekrana yazdırır.

“zam_yap()” yöntemi ise, çalışanların maaşına zam yapar.

Sınıflardan nesneler oluşturmak için, sınıf adını kullanarak bir değişken tanımlayabiliriz. Aşağıdaki örnekte “ali” adında bir “Calisan” nesnesi oluşturduk:

ali = Calisan("Ali", 2500)

Bu nesnenin “ad” özelliği “Ali”, “maas” özelliği ise “2500” olarak belirlendi.

Nesne yöntemlerine erişmek için, nesne adını kullanarak nokta işaretiyle yönteme erişebiliriz. Örneğin, “ali” nesnesinin maaşına zam yapmak için aşağıdaki gibi bir kod kullanılabilir:

ali.zam_yap(10)

Bu kod, “ali” nesnesinin maaşına %10 zam yapar.

Sınıflar, nesne tabanlı programlamada temel bir yapı taşıdır. Python’da sınıflar, verileri ve işlevleri bir arada tutarak tekrar kullanılabilir, modüler ve düzenli kod yazmanızı sağlar.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir