Python

Python’da Modül ve Paket Yönetimi

Python programlama dilinde, modüller ve paketler, kodun daha organize ve yönetilebilir hale getirilmesine yardımcı olan yapılardır. Modül, Python’da önceden yazılmış bir kod parçasıdır ve fonksiyonlar, sınıflar ve değişkenler gibi çeşitli nesneler içerebilir. Paket ise birden çok modülü içeren bir yapıdır.

Python’da modülleri ve paketleri kullanmak için “import” anahtar kelimesi kullanılır. Aşağıdaki örnekte, “datetime” adlı bir modülün nasıl içe aktarılacağı gösterilmiştir:

import datetime

Bu kod, “datetime” adlı modülü içe aktarır ve modülün içindeki nesnelere erişmek için kullanılabilir.

Modüllerin isim alanları, modül içerisinde tanımlanan nesneler için benzersiz ad alanları sağlar. Eğer iki farklı modülde aynı isimde bir fonksiyon veya sınıf tanımlandıysa, fonksiyon veya sınıfa erişmek için modül adı ile birlikte kullanılmalıdır. Aşağıdaki örnekte, iki farklı modülde aynı isimde bir fonksiyon tanımlanmıştır:

#modul1.py
def merhaba():
    print("Merhaba, bu modul1")

#modul2.py
def merhaba():
    print("Merhaba, bu modul2")

Bu durumda, her iki fonksiyona erişmek için ayrı ayrı modül adları kullanılmalıdır:

import modul1
import modul2

modul1.merhaba()
modul2.merhaba()

Python’da paketler, benzer amaçlı modüllerin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Paketler, bir ana dizinde birden çok alt dizin ve bu alt dizinlerdeki modüllerden oluşur. Aşağıdaki örnekte, “ornek_paket” adlı bir paketin nasıl import edileceği gösterilmiştir:

import ornek_paket.modul

Bu kod, “ornek_paket” adlı paketi içe aktarır ve paketin içindeki “modul” adlı modüle erişimi sağlar.

Modül ve paket yönetimi, Python programlama dilinde oldukça önemlidir ve kodun daha organize ve yönetilebilir hale gelmesini sağlar. İyi bir modül ve paket yapısı, kodun yeniden kullanımını kolaylaştırır ve bakımını daha kolay hale getirir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir