Python

Python Temel Kavramları: ( Operatörler )

Python programlama dili, farklı işlemleri gerçekleştirmek için birçok operatör sunar. Operatörler, verileri işlemek, karşılaştırmak ve manipüle etmek için kullanılır. Python’daki temel operatör türleri arasında aritmetik, atama, karşılaştırma, mantıksal ve üyelik operatörleri yer alır.

Aritmetik operatörler, matematiksel işlemler yapmak için kullanılır. Örneğin, toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/), modül (%) ve üs (**). Özellikle modül operatörü, bir sayının diğer sayıya bölümünden kalanı verir. Örneğin:

Copy Codea = 10
b = 3
c = a % b  # c, 1 değerini alır

Atama operatörleri, değişkenlere değer atamak için kullanılır. Atama operatörü (=) yanı sıra, arttırma (+=), azaltma (-=), çarpma (*=), bölme (/=), modül (%=) ve üs (**=) atama operatörleri vardır. Örneğin:

Copy Codea = 5
a += 2   # a şimdi 7 olur

Karşılaştırma operatörleri, iki veya daha fazla değeri karşılaştırmak ve sonucunu True (doğru) veya False (yanlış) olarak vermek için kullanılır. Karşılaştırma operatörleri arasında eşitlik (==), büyüklük/küçüklük (<, >, <=, >=), eşit olmayan (!=) ve özdeşlik (is, is not) yer alır. Örneğin:

Copy Codea = 10
b = 5
c = 10
d = a == b # d, False değerini alır
e = a <= c # e, True değerini alır

Mantıksal operatörler, birden çok koşulu birleştirmek veya tersine çevirmek için kullanılır. Mantıksal operatörler arasında and, or ve not yer alır. Örneğin:

Copy Codea = 5
b = 10
c = 15
d = (a < b) and (b < c)  # d, True değerini alır
e = not(a < b)      # e, False değerini alır

Üyelik operatörleri, bir elemanın bir koleksiyonun üyesi olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Üyelik operatörleri arasında in ve not in yer alır. Örneğin:

Copy Codea = [1, 2, 3]
b = 2 in a  # b, True değerini alır
c = 4 not in a  # c, True değerini alır

Python’da kullanılan bu operatörler, programlama dili içinde birçok farklı işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. Doğru operatörleri kullanarak, verileri manipüle etmek, karşılaştırmak ve daha fazlasını yapmak oldukça kolaydır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir