Python

Python Temel Kavramlar: ( if/else koşullu ifadeler )

Python programlama dilinde, if/else koşullu ifadeleri, belirli bir şartın gerçekleşmesine bağlı olarak farklı işlemler yapmak için kullanılır. Bu koşullu ifadeler, programlama dünyasında oldukça yaygındır ve sıklıkla kullanılırlar.

If/else ifadeleri, bir “if” anahtar kelimesiyle başlar, ardından bir koşul ifadesi yer alır ve son olarak da bir “:” işareti konulur. Koşul ifadesi sağlandığında, if bloğunda yer alan kod çalıştırılır. Eğer koşul ifadesi sağlanmazsa, else bloğundaki kod çalıştırılır.

İşte basit bir örnek:

x = 10

if x > 5:
    print("x 5'ten büyüktür")
else:
    print("x 5'ten küçüktür veya eşittir")

Bu kodda, “x” değişkeninin değeri 10’dur. İlk olarak, “if x > 5:” satırı kontrol edilir. Bu koşul doğru olduğu için, “x 5’ten büyüktür” yazısı yazdırılır.

Eğer x’in değeri 5’ten küçük olsaydı, “else” bloğundaki kod çalıştırılacaktı ve “x 5’ten küçüktür veya eşittir” yazısı yazdırılacaktı.

Birden fazla koşul oluşturmak istediğinizde, “elif” bloklarını kullanabilirsiniz. İşte bir örnek:

x = 10

if x < 0:
    print("x negatif bir sayıdır")
elif x > 0:
    print("x pozitif bir sayıdır")
else:
    print("x sıfırdır")

Bu kodda, eğer “x” negatifse, “x negatif bir sayıdır” yazısı yazdırılır. Eğer “x” pozitifse, “x pozitif bir sayıdır” yazısı yazdırılır. Eğer “x” sıfırsa, “x sıfırdır” yazısı yazdırılır.

If/else ifadeleri, Python’da önemli ve sıklıkla kullanılan bir programlama konusudur. Bu ifadeleri kullanarak, belirli koşullara bağlı olarak farklı işlemler yapabilirsiniz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir