Python

Python Temel Kavramlar: ( Fonksiyonlar )

Python programlama dilinde fonksiyonlar, birden fazla kullanımda tekrar kullanılabilen ve genellikle belirli bir görevi gerçekleştirmek için tasarlanan kod bloklarıdır. Fonksiyonların kullanımı, kodun yeniden kullanılabilirliğini arttırmak yerine, ayrılmış modüller olarak kullanarak daha düzenli bir şekilde organize etmeyi sağlar.

Fonksiyonların tanımlanması “def” anahtar kelimesiyle yapılır ve herhangi bir isim verilebilir. İsimlendirme, fonksiyonun ne yaptığını açık bir şekilde ifade etmelidir. Örneğin, bir toplama işlemi yapan bir fonksiyona “topla()” adı verilebilir.

Fonksiyonlar, parametreler ile çağrılabilir ve bu parametreler fonksiyonun içinde işleme tabii tutulur. Python’da, fonksiyonlara parametre olarak farklı türlerde veri geçirilebilir. Bunlar sayılar, diziler, sözlükler, string’ler vb. olabilir. Ayrıca, fonksiyonlar geri dönüş değeri de verebilirler. Bu değer “return” anahtar kelimesiyle belirtilir.

Örneğin, aşağıdaki gibi bir toplama fonksiyonu tanımlanabilir:

def topla(a, b):
  c = a + b
  return c

Burada, “topla()” adlı bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon, “a” ve “b” adında iki parametre alır ve bu parametrelerin toplamını geri döndürür.

Fonksiyonlar, kodun daha düzenli ve okunaklı hale getirilmesine yardımcı olur. Örneğin, bir program içinde belirli bir işlemi birden fazla kez kullanmanız gerektiğinde, bu işlemi bir fonksiyona taşıyarak kodu daha az tekrar etmeniz sağlanabilir.

Aşağıdaki örnek, kullanıcının girdiği sayıların toplamını hesaplayan bir Python programıdır:

def topla(sayilar):
  toplam = 0
  for sayi in sayilar:
    toplam += sayi
  return toplam

girdiler = input("Sayıları girin (virgülle ayırın): ")
girdi_listesi = girdiler.split(",")
sayilar = [int(i) for i in girdi_listesi]
sonuc = topla(sayilar)
print("Girilen sayıların toplamı:", sonuc)

Burada, “topla()” adlı bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon, bir liste parametresi alır ve listenin elemanlarının toplamını hesaplar. Daha sonra, “input()” fonksiyonu kullanarak kullanıcıdan sayıları alırız. Kullanıcının girdilerini bir listede depolarız ve bu listedeki sayıların toplamını “topla()” fonksiyonunu kullanarak hesaplarız. Sonuç daha sonra ekrana yazdırılır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir