Projeler Python Projeleri

Python Sayı Tahmin Oyunu Yapımı

  1. İlk olarak, random modülü programımıza dahil edilir. Bu modül rastgele sayı üretmek için kullanılacak.
  2. guess_number adında bir fonksiyon tanımlanır. Bu fonksiyon içinde, programın rastgele seçeceği sayıyı tutmak için number değişkeni oluşturulur. Ayrıca guess, kullanıcının tahminini tutmak ve deneme sayısını hesaplamak için count değişkenleri oluşturulur.
  3. Döngü başlatılır ve her turda kullanıcıdan bir girdi istenir (input fonksiyonu kullanarak). Kullanıcının girdisi bir tamsayıya dönüştürülür (int fonksiyonu kullanarak) ve guess değişkenine atanır.
  4. Kullanıcının tahmini seçilen sayı ile karşılaştırılır. Eğer tahmini sayı seçilen sayıdan küçükse, kullanıcıya “Daha yüksek bir sayı girin.” mesajı verilir. Eğer tahmini sayı seçilen sayıdan büyükse, kullanıcıya “Daha düşük bir sayı girin.” mesajı gösterilir.
  5. Tahmin doğru olduğunda, döngü sonlandırılır ve "Sayıyı {count} denemede buldunuz!" yazısı ekrana yazdırılır. Burada, {count} ifadesi, kullanıcının doğru tahmini için kaç deneme yaptığını gösteren count değişkeninin değerini içerir.
  6. Son olarak, guess_number fonksiyonu çağrılır ve oyun başlatılır.
import random
def guess_number():
    number = random.randint(1,100)
    guess = 0
    count = 0
    
    while guess != number:
        guess = int(input("1 ile 100 arasında bir sayı tahmin edin: "))
        count += 1
        
        if guess < number:
            print("Daha yüksek bir sayı girin.")
        elif guess > number:
            print("Daha düşük bir sayı girin.")
    
    print(f"Sayıyı {count} denemede buldunuz!")
guess_number()

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir