Projeler Python Projeleri

Python Not Defteri Uygulaması Yapmak

 1. Tkinter modülünü içe aktarın.
 2. Bir ana pencere oluşturun ve etiketleri, metin kutularını ve diğer gerekli bileşenleri ekleyin.
 3. Dosya açma, kaydetme ve yeni dosya oluşturma işlevlerini eklemek için düğmeler ekleyin.
 4. Dosyaları okumak ve yazmak için Python dosya işlemlerini kullanın.
 5. Uygulamayı çalıştırın ve test edin.
from tkinter import *
from tkinter.filedialog import askopenfilename, asksaveasfilename

def new_file():
  text.delete("1.0", END)
  window.title("Untitled")

def open_file():
  filepath = askopenfilename(defaultextension=".txt",
                filetypes=[("Text Files", "*.txt"),
                     ("All Files", "*.*")])
  if not filepath:
    return
  text.delete("1.0", END)
  with open(filepath, "r") as file:
    text.insert(END, file.read())
  window.title(f"{filepath}")

def save_file():
  filepath = asksaveasfilename(defaultextension=".txt",
                 filetypes=[("Text Files", "*.txt"),
                      ("All Files", "*.*")])
  if not filepath:
    return
  with open(filepath, "w") as file:
    file.write(text.get("1.0", END))
  window.title(f"{filepath}")

window = Tk()
window.title("Untitled")
window.geometry("800x600")

text = Text(window, font=("Helvetica", 12), padx=10, pady=10)
text.pack(expand=True, fill=BOTH)

menu_bar = Menu(window)

file_menu = Menu(menu_bar, tearoff=0)
file_menu.add_command(label="New", command=new_file)
file_menu.add_command(label="Open", command=open_file)
file_menu.add_command(label="Save", command=save_file)
file_menu.add_separator()
file_menu.add_command(label="Exit", command=window.quit)
menu_bar.add_cascade(label="File", menu=file_menu)

app_menu = Menu(menu_bar, tearoff=0)
app_menu.add_command(label="About")
menu_bar.add_cascade(label="Application", menu=app_menu)

window.config(menu=menu_bar)
window.mainloop()

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir