Python

Python Nesne Tabanlı Programlama: ( Kalıtım )

Python programlama dilinde, kalıtım nesne tabanlı programlamanın temel kavramlarından biridir. Kalıtım, bir sınıfın özelliklerinin başka bir sınıfa aktarılmasına olanak tanır ve bu sayede kodun yeniden kullanımı kolaylaşır.

Bir sınıftaki özellikler ve yöntemler, alt sınıflar tarafından miras alınabilir. Alt sınıflar, üst sınıftaki tüm özellikleri ve yöntemleri doğrudan erişebilir ve bunları kendi ihtiyaçlarına göre değiştirerek genişletebilirler.

Kalıtım yapmak için, yeni bir sınıf oluşturulur ve bu sınıfın adından sonra parantez içinde üst sınıfın adı yazılır. Aşağıdaki örnekte “Calisan” adında bir üst sınıf ve “Programci” adında bir alt sınıf gösterilmiştir:

class Calisan:
  def __init__(self, ad, maas):
    self.ad = ad
    self.maas = maas

  def bilgi_ver(self):
    print("Ad:", self.ad)
    print("Maaş:", self.maas)

class Programci(Calisan):
  def __init__(self, ad, maas, diller):
    super().__init__(ad, maas)
    self.diller = diller

  def bilgi_ver(self):
    super().bilgi_ver()
    print("Bildiği Diller:", self.diller)

Burada “Calisan” adında bir üst sınıf tanımladık ve “Programci” adında bir alt sınıf oluşturduk. “Programci” sınıfı, “Calisan” sınıfından miras alır.

init()” yöntemi, bir sınıfın başlatıcı yöntemidir. Bu yöntem, bir nesne oluşturulduğunda otomatik olarak çağrılır ve ilgili özellikleri atar.

“Programci” sınıfının “bilgi_ver()” yöntemi, önce üst sınıfın “bilgi_ver()” yöntemini çağırarak çalışanın adını ve maaşını ekrana yazdırır, daha sonra da çalışanın bildiği dilleri ekrana yazdırır.

Alt sınıflar, üst sınıfta belirtilen tüm özelliklere ve yöntemlere doğrudan erişebilir. “super()” fonksiyonu, alt sınıftaki yöntemin üzerine eklenen ek işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Nesne yöntemlerine erişmek için, nesne adını kullanarak nokta işaretiyle yönteme erişebiliriz. Örneğin, aşağıdaki gibi bir kod “ali” adındaki “Programci” nesnesinin bilgilerini ekrana yazdırır:

ali = Programci("Ali", 4000, ["Python", "Java", "C++"])
ali.bilgi_ver()

Bu kod, “ali” nesnesinin adını, maaşını ve bildiği dilleri ekrana yazdırır.

Python’da kalıtım, nesne tabanlı programlamada temel bir kavramdır. Kalıtım, kodun yeniden kullanımını kolaylaştırır ve daha okunaklı, düzenli kod yazmayı sağlar.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir