Python

Python Dosya İşlemleri

Dosya açma işlemi, bir dosyanın okunması veya yazılması için açılması anlamına gelir. Python’da “open()” fonksiyonu kullanılarak dosya açma işlemi yapılır.

“open()” fonksiyonu, iki argüman alır: dosya adı ve işlem modu. Dosya adı, açılacak dosyanın tam yolunu veya dosyanın bulunduğu dizindeki dosya adını içerir. İşlem modu ise dosyaya erişimin nasıl olacağını belirtir.

Aşağıdaki örnekte, “ornek.txt” adlı bir dosyanın okuma modunda açılması gösterilmiştir:

Copy Codedosya = open("ornek.txt", "r")

Bu kod, “ornek.txt” adlı dosyayı okuma modunda açar ve “dosya” adında bir dosya nesnesi oluşturur. “r” modu, dosyanın okunmasını sağlar.

Dosya açma işlemi bittikten sonra, dosya nesnesi kapatılmalıdır. Bu işlem, bellek sızıntısını önler ve dosyada yapılan değişiklikleri kaydeder. Aşağıdaki örnekte, dosya nesnesi kapatılmıştır:

Copy Codedosya.close()

Dosya açarken kullanılabilecek farklı işlem modları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • “r”: Dosyayı okuma modunda açar (varsayılan mod).
  • “w”: Dosyayı yazma modunda açar. Eğer dosya yoksa oluşturur, varsa üzerine yazar.
  • “a”: Dosyayı ekleme modunda açar. Dosyanın sonuna eklemeler yapılmasını sağlar. Eğer dosya yoksa oluşturur.
  • “x”: Dosyayı oluşturma modunda açar. Dosya varsa hata verir.

Aşağıdaki örnekte, “ornek.txt” adlı bir dosyanın yazma modunda açılması ve dosyaya “Merhaba Dünya!” yazılması gösterilmiştir:

Copy Codedosya = open("ornek.txt", "w")
dosya.write("Merhaba Dünya!")
dosya.close()

Bu kod, “ornek.txt” adlı dosyayı yazma modunda açar ve “dosya” adında bir dosya nesnesi oluşturur. Daha sonra, dosyaya “Merhaba Dünya!” yazılır ve dosya nesnesi kapatılır.

Dosya açarken kullanılabilecek farklı işlem modları, dosya işlemlerinin daha esnek ve genişletilebilir olmasını sağlar. Dosya açma işlemi tamamlandıktan sonra dosya nesnesi kapatılmalıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir