C++

C++’ta Operatörler

C++ dilinde operatörler, değişkenler ve ifadeler üzerinde işlem yapmak için kullanılan özel sembollerdir. C++ dilinde birçok farklı operatör bulunur ve her biri belirli bir işlevi vardır.

Aritmetik Operatörler: C++ dilinde en yaygın kullanılan operatörler aritmetik operatörlerdir. Bunlar; toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve mod alma (%) işlemlerini gerçekleştirirler. Aşağıdaki örnek kod bloğu, aritmetik operatörlerin kullanımını göstermektedir:

int x = 10;
int y = 5;

int z = x + y; // z = 15
z = x - y; // z = 5
z = x * y; // z = 50
z = x / y; // z = 2
z = x % y; // z = 0

Atama Operatörleri: Atama operatörleri, değişkenlere değer atamak için kullanılırlar. En yaygın kullanılan atama operatörü eşittir (=) işaretidir. Örneğin:

int x = 7;
x += 3; // x = x + 3 = 10
x -= 2; // x = x - 2 = 8
x *= 5; // x = x * 5 = 40
x /= 4; // x = x / 4 = 10
x %= 3; // x = x % 3 = 1

Karşılaştırma Operatörleri: Karşılaştırma operatörleri, iki değeri karşılaştırmak için kullanılır. Bu operatörlerin sonuçları true veya false şeklinde olabilir. Karşılaştırma operatörleri şunlardır: eşit (==), eşit değil (!=), büyük (>), küçük (<), büyük veya eşit (>=) ve küçük veya eşit (<=). Örneğin:

int a = 5;
int b = 10;

bool result = (a == b); // false
result = (a != b); // true
result = (a > b); // false
result = (a < b); // true
result = (a >= b); // false
result = (a <= b); // true

Mantıksal Operatörler: Mantıksal operatörler, ifadelerin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılırlar. Mantıksal operatörler şunlardır: AND (&&), OR (||) ve NOT (!). Örneğin:

bool a = true;
bool b = false;

bool result = (a && b); // false
result = (a || b); // true
result = !a; // false

Bit Dizisi Operatörleri: Bit dizisi operatörleri, değişkenlerin bit seviyesinde işlem yapmak için kullanılırlar. Bit dizisi operatörleri şunlardır: AND (&), OR (|), XOR (^), NOT (~), sola kaydırma (<<) ve sağa kaydırma (>>). Örnek olarak:

unsigned int a = 5; // 0101
unsigned int b = 10; // 1010

unsigned int result = a & b; // 0000
result = a | b; // 1111
result = a ^ b; // 1111
result = ~a; // 11111111111111111111111111111010
result = a << 2; // 10100
result = b >> 2; // 0010

Bu örnekler, C++ dilinde kullanılan farklı operatör türlerini göstermektedir. Operatörleri doğru bir şekilde kullanarak, değişkenler ve ifadeler üzerinde işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

1 Yorum

  1. çok başarılı bi sunum yapmışsınız beyefendi başarılarınızın devamını dilerim iyi çalışmalar 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir