C++ ile Kelime Tahmin Oyunu

Bu kodda, string veri tipini kullanarak oyun için bir kelime listesi oluşturuyoruz. srand() fonksiyonunu kullanarak rastgele sayı üretmek için bir random tohumu ayarlıyoruz. Ardından, rand() % 5 fonksiyonunu kullanarak kelime listesinden rastgele bir kelime seçiyoruz. Oyunda kullanıcının tahmin etmesi gereken kelimenin uzunluğunu alıyor ve yerine konacak tireleri oluşturuyoruz. Daha sonra, kullanıcının girdiği harfleri kontrol ederek …

C++’ta Hesap Makinesi Yapımı

Bu kodda, kullanıcıdan ilk sayıyı, işlem operatörünü ve ikinci sayıyı girmesi isteniyor. Ardından, switch-case ifadesi kullanarak doğru operatöre karşılık gelen matematiksel işlemi gerçekleştiriyoruz. Son olarak, işlemin sonucunu ekrana yazdırıyoruz. Örneğin, kullanıcı 5 + 6 gibi bir işlem girdiğinde program şu şekilde çalışacaktır: İşlem yapmak istediğiniz sayıları ve operatörü girin: 5 + 6 5 + 6 …