C++ Dilinde Fonksiyonlar 2023

C++ programlama dili, yüksek performanslı, nesne yönelimli bir dil olarak bilinir. Bu dildeki fonksiyonlar, C++ programlarının temel yapı taşlarından biridir. C++ dilindeki fonksiyonlar, bir veya daha fazla işlevi yerine getirmek için kullanılır ve programcıların kodlarını daha modüler hale getirmelerine olanak tanır. Fonksiyonların Tanımlanması ve Çağrılması C++ dilindeki fonksiyonlar, belirli bir işlevi yerine getirmek için tasarlanmış …

C++’ta Kontrol Yapıları (if-else, switch-case, döngüler)

if-else yapısı, program akışındaki kararların alınmasında kullanılan bir kontrol yapıdır. Bu yapı sayesinde, belirli koşulların sağlanıp sağlanmadığına göre farklı kod blokları çalıştırılabilir. Örneğin, aşağıdaki örnekte kullanıcının yaşını kontrol eden bir program yazalım: #include <iostream> using namespace std; int main() { int yas; cout << “Lütfen yaşınızı giriniz: “; cin >> yas; if(yas >= 18) { …

C++’ta Operatörler

C++ dilinde operatörler, değişkenler ve ifadeler üzerinde işlem yapmak için kullanılan özel sembollerdir. C++ dilinde birçok farklı operatör bulunur ve her biri belirli bir işlevi vardır. Aritmetik Operatörler: C++ dilinde en yaygın kullanılan operatörler aritmetik operatörlerdir. Bunlar; toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve mod alma (%) işlemlerini gerçekleştirirler. Aşağıdaki örnek kod bloğu, …

C++ Veri Tipleri: Değişkenleri Tanımlamak

C++ Veri Tipleri: Değişkenleri Tanımlamak C++ programlama dilinde veri tipleri, değişkenlerin tutabileceği veri türlerini belirlemek için kullanılır. Değişkenler, bellekte bir alan ayırmak amacıyla tanımlanır ve bu alanın boyutu veri tipine göre belirlenir. C++ dilinde kullanılan temel veri tipleri arasında int, float, double, char, bool ve void gibi veri tipleri bulunur. Değişkenler, programlama dillerinde en çok …

C++ Geliştirme Ortamları ( IDE )

C++ programlama dilinde geliştirme süreci için birçok farklı geliştirme ortamı (IDE) mevcuttur. Bu IDE’ler, kod yazma, derleme, hata ayıklama ve test işlemlerini kolaylaştırarak, C++ programlama dilinin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Aşağıda, C++ geliştirme ortamları hakkında detaylı bir açıklama yer almaktadır.

C++ Dilini Tarihçesi Ve Kullanım Alanları

C++ programlama dili, 1980’lerde Bjarne Stroustrup tarafından geliştirilmiş ve günümüzde geniş bir kullanım alanına sahip olan bir dil haline gelmiştir. C++ dilinin temel özellikleri arasında nesne yönelimli programlama, kalıtım, çok biçimlilik, veri saklama sınıfları, şablonlar ve istisnalar yer almaktadır.